PERMANENT GESLOTEN

In het hartje van Linkebeek.
Overdag een lekker brasserietje,
s'avonds een gezellige food & cocktailbar.

Sint Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek
(Parking via A. van Dormaelstraat)
Tel : 02 512 26 57


Openingsuren

KEUKEN
12U tot 15u
16u tot 20u45
Zondag van 11u tot 15u

BAR
11u tot 21u30
Zondag van 11u TOT 18u

Maandag16u00 - 21u45
Dinsdag11u00 - 15u00 / 16u00 - 21u30
WoensdagGESLOTEN
Donderdag11u00 - 15u00 / 16u00 - 21u30
Vrijdag11u00 - 15u00 / 16u00 - 21u30
ZaterdagGESLOTEN
Zondag11u00 - 18u00Schrijf je in op de Friends.Nieuwsbrief.Geen paniek, wij houden ook niet van spam. ;)
Tafeltje reserveren?Doe het hier in enkele klikken.
Op zoek naar een onvergetelijke ervaring met jouw vriendengroep of voor een vrijgezellenfeest? Look no further! Onze cocktail workshop is the way to go!Tijdens de workshop voorzien wij voor elke deelnemer een professionele set barmateriaal en kun je kiezen uit 2, 3 of 4 cocktails. Of je nu een fan bent van de klassiekers of liever iets nieuws wilt proberen, wij hebben het allemaal in huis. Bovendien kunnen we ook voorzien in een mix van cocktails en mocktails.En als je denkt dat het niet beter kan worden, dan heb je het mis! Na afloop ontvangt elke deelnemer een receptenkaartje, zodat je de opgedane kennis thuis kunt toepassen en je vrienden kunt imponeren met jouw cocktail skills. En als het een vrijgezellenfeest betreft, laat het ons weten en wij zorgen voor een extra attentie voor de toekomstige bruid of bruidegom!Onze workshops zijn geschikt voor groepen van elke grootte en beginnen al vanaf 25 euro per persoon. Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op.Wij werken uitsluitend met dagverse producten, huisgemaakte siropen en premium spirits, en besteden extra aandacht aan de afwerking en presentatie. Zo zien de cocktails er niet alleen lekker uit, maar zijn ze ook Instagram-waardig!En last but not least, onze service is alomvattend, zodat jij je nergens zorgen over hoeft te maken. Van creatieve cocktails tot dagverse ingrediënten, kwaliteitsvol materiaal tot luxueuze glazen, professionele begeleiding tot kwalitatief ijs, wij hebben alles in huis om jou de perfecte cocktailervaring te bieden!Klinkt dit als muziek in jouw oren? Aarzel dan niet langer en stuur ons een bericht voor een vrijblijvende offerte op maat. Let's get this cocktail party started!

Geweldig nieuws voor iedereen die van een karaokefeestje houdt!Op zaterdagavond kun je de bar reserveren voor een hele avond vol karaoke, dansen, hapjes en cocktails.Onze Basic-formule- omvat de privatisering van de bar, karaoke-apparatuur en de mogelijkheid om te dansen op jouw favoriete nummers.Onze Premium-formule- biedt daarnaast ook een selectie van aangepaste hapjes en drankjes, om van jouw avond een onvergetelijke ervaring te maken.Of je nu op zoek bent naar een gezellige avond met een paar vrienden, of een groot feest wilt organiseren, wij bieden de perfecte oplossing. Onze formules zijn geschikt voor groepen van 10 tot 50 personen en kunnen worden aangepast aan jouw specifieke wensen.Bij Friendsbar staat jouw plezier voorop en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je een geweldige avond hebt.Neem contact met ons op voor meer informatie over onze verschillende formules en prijzen, of om direct jouw karaoke-avond bij Friendsbar te boeken.

Welkom bij de Friends - waar schaken de koning is en gezelligheid zijn dame! Elke maandagavond is onze bar dé plek voor schaakliefhebbers van alle niveaus om samen te komen en hun strategieën te testen op het bord.Naast het schaken, bieden wij een brede selectie van drankjes en snacks om van te genieten tijdens de partijen. En voor degenen die even willen ontspannen, hebben we genoeg ruimte om te socializen en andere schaakliefhebbers te ontmoeten.Wil je altijd op de hoogte blijven van onze wekelijkse schaakavonden? Laat dan gerust je contactgegevens achter, zodat we je kunnen informeren over de aankomende evenementen en toernooien.

Algemene voorwaarden & richtlijnen

De algemene voorwaarden & richtlijnen maken integraal deel uit van elke overeenkomst voor catering of een evenement in de meest ruime zin van het woord en dit in een etablissement uitgebaat door EDM SL BV (FriendsBar).Inhoud:
Artikel 01 – Partijen
Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden & Toepasselijkheid
Artikel 03 – Offertes, bestellingen, overeenkomsten & min. aantal personen
Artikel 04 – Prijzen
Artikel 05 – Opties & Reservaties
Artikel 06 – Voorschot
Artikel 07 – Annulering of opzegging van een bestelling of reservatie
Artikel 08 – Facturatie & Betaling
Artikel 09 – Definitief aantal personen
Artikel 10 – Locaties
Artikel 11 – Zaalaankleding, Decoratie & Tijdsplanning
Artikel 12 – Entertainment
Artikel 13 – Duur event & Afsluit
Artikel 14 – Rookverbod
Artikel 15 – Veroorzaakte schade & Vrijwaring
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Bezoedeling
Artikel 18 – Copyright
Artikel 19 – Veiligheid
Artikel 20 – Verzekeringen
Artikel 21 – Nietigheid bepalingen
Artikel 22 – Betwisting
Artikel 01 – Partijen
Artikel 01 – De overeenkomst wordt opgemaakt tussen:
1. Enerzijds, EDM SL BV (FriendsBar), verder vermeld als FriendsBar, met zetel te Sint Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek en geregistreerd onder BE 0732 601 705. Bereikbaar via +32 2 512 26 57 of contact@friendsbar.be. Bestellingen/offertes/overeenkomsten worden steeds geacht
met EDM SL BV te zijn aangegaan.
2. Anderzijds, de Klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per e-mail, wordt beschouwd als zijnde ondertekend, verder vermeld als KLANT.
Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden & Toepasselijkheid
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen FriendsBar en de klant gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen FriendsBar en de klant, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan FriendsBar tegenstelbaar indien ze door FriendsBar schriftelijk per mail worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, als tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van FriendsBar niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De klant kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek per mail een vertaling bekomen. Plaatsing van een bestelling of reservatie door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.
Artikel 03 – Offertes, bestellingen, overeenkomsten & min. aantal personen
1. De offertes dewelke door FriendsBar worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen lastens FriendsBar voortbrengen. Ook de prijzen van de aangeboden cateringformules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken, noch een verbintenis inhouden.
Elke bestelling door de klant overgemaakt, verbindt wel de klant, doch FriendsBar is slechts gehouden na schriftelijke aanvaarding per mail van de bestelling door FriendsBar. Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste van de klant. FriendsBar kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar offertes.
2. FriendsBar houdt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve schriftelijke aanvaarding van de bestelling of de reservatie van de klant. Zij zal de klant tijdig op de hoogte brengen van de aangepaste voorwaarden. Deze laatste behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de overeenkomst af te zien. De wijziging van deze voorwaarden kan ingegeven zijn door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico's en de solvabiliteit van de klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.
3. Door het gebruik van verse producten kan het voorkomen dat sommige grondstoffen niet voorradig zijn (o.w.v. seizoen, aanvoer, marktaanbod, enz). Deze zullen vervangen worden door gelijkwaardige producten van dezelfde kwaliteit en prijs.
4. Afspraken met het personeel van FriendsBar zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk via mail en door de daartoe bevoegde personen voor FriendsBar zijn bevestigd.
5. We hanteren een minimumaantal personen:
Min. 15 volwassenen tot 50 personen (incl. kinderen)
Aanzien als volwassenen: vanaf 13 jaar
Aanzien als kinderen: vanaf 3 jaar t.e.m. 12 jaar
Artikel 04 – Prijzen
1. Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten (zie artikel 3.5). De prijs zal herrekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. (Zie artikel 9: Definitief aantal personen). Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens inzake locatie, tijdsindeling, aantal gasten, benodigdheden... en eender welk ander gegeven, zullen deze wijzigingen mogelijks een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. De overeengekomen prijs blijft de minimumprijs. Tevens zal een verhoging van de in de overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan FriendsBar, o.a. meer personen, extra consumptie, ...
2. De prijzen vermeldt op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en behoudens voor particuliere consumenten, steeds inclusief BTW. Volgende BTW - percentages worden toegepast: 12 % op food en 21 % op drank.
3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de overeenkomst wordt drank en voeding uitsluitend geleverd door FriendsBar. Het is, tenzij schriftelijk overeengekomen, niet toegelaten eigen drank en voeding te nuttigen gedurende het evenement georganiseerd bij FriendsBar, noch is het toegelaten beroep te doen op eigen cateringdiensten.
4. Prijzen van opdrachten blijven 1 maand na bevestiging van de opdracht door de klant geldig. Behoudens andersluidend beding kunnen de prijzen wijzigen ingevolge stijging van grondstofprijzen, salarissen, sociale en fiscale lasten, alsook andere objectief meetbare elementen. De herziene prijzen worden berekend volgens de onderstaande formule: P = ((AP * MRG) * MRGLOS) + BTW waarbij:
P = de offerte prijs;
AP = Aankoopprijs grondstoffen excl. btw
MRG = de coëfficiënt voor de grondstoffen;
MRG
LOST = de coëfficiënt voor extra kosten;
De waarde van alle coëfficiënten samen gelijk is aan 3.
5. Indien vóór de datum van het evenement de btw-wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.
Artikel 05 – Opties & Reservaties
Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend en gegarandeerd gedurende 2 weken na het versturen van de offerte. Wanneer de klant zich akkoord verklaart met de offerte, is hij gehouden een voorschot te betalen binnen de termijn voorzien in artikel 06. Ontvangt FriendsBar binnen de voormelde termijn geen voorschot, vervalt de reservatie en wordt de klant geacht de overeenkomst te hebben geannuleerd. In een dergelijk geval is de klant aan FriendsBar annulatiekosten verschuldigd overeenkomstig artikel 07 hieronder.
Artikel 06 – Voorschot
Het voorschot bedraagt 30% van het totale overeengekomen bedrag incl. BTW.
De betaling van het voorschot dient te gebeuren per overschrijving o.b.v. de voorschotfactuur verstuurd door FriendsBar binnen de termijn vermeld op deze factuur op rekening van FriendsBar – EDM SL BV, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, met rekeningnummer BE85 1030 6240 3606 (NICABEBB) en met vermelding van voorschot event (datum) en naam klant waarop offerte werd opgemaakt. Let op: dit rekeningnummer is enkel geldig voor het voorschot! Een voorschot kan enkel worden betaald op basis van een voorschotfactuur, niet op basis van de offerte.
Artikel 07 – Annulering of opzegging van een bestelling of reservatie
1. Annulering van de bestelling is enkel schriftelijk mogelijk via mail (met ontvangstbevestiging van FriendsBar) of aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van FriendsBar.
2. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant, is de klant annulatiekosten aan FriendsBar verschuldigd. Hiervoor hanteren we volgende regels, vanaf datum van bevestiging van de offerte:
> 6 maand voor het event: 10% van de overeengekomen prijs incl. btw
Tussen 6 maand en 15 dagen: 40 % van de overeengekomen prijs incl. btw
< 15 dagen voor het event: 60 % van de overeengekomen prijs incl. btw
Ingeval de bestelling of de reservatie door FriendsBar zelf wordt geannuleerd, is FriendsBar enkel het voorschot verschuldigd aan de klant + 10% bovenop het voorschot bedrag incl. btw.
3. Het door de klant in voorkomend geval betaalde voorschot kan FriendsBar worden verrekend met de verschuldigde annulatievergoeding.
4. Vanaf de datum van de ingebrekestelling door FriendsBar tot betaling van de annulatievergoeding is op het bedrag van deze vergoeding een moratoire intrest van 10% per jaar verschuldigd.
5. FriendsBar kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staat van vereffening, schuldenregeling, e.d.m. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.
Artikel 08 – Facturatie & Betaling
1. Het voorschot dient binnen de termijn vermeld op de voorschotfactuur betaald te worden.
2. Alle andere facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekening van FriendsBar, Sint Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, met rekeningnummer BE85 1030 6240 3606 (NICABEBB) en met vermelding van het factuurnummer.
3. De correcte facturatiegegevens, eventueel afwijkend van deze op de bestelbon, dienen door de klant schriftelijk per mail gemeld te worden bij de plaatsing van een bestelling of bij de reservatie. Na facturatie kunnen deze niet meer worden gewijzigd tenzij met een supplementaire administratieve kost van 25,00 € (excl. btw). De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per mail.
4. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (excl. btw), onverminderd bijkomende invorderingskosten.
5. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 05, kan, bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, de overeenkomst met de klant door FriendsBar door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van FriendsBar om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft FriendsBar ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten.
6. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft FriendsBar het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
7. Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van FriendsBar te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.
8. De door de klant verrichte betalingen worden in mindering gebracht van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan - op eerste verzoek van FriendsBar een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door FriendsBar gewenste financiële vorm.
Artikel 09 – Definitief aantal personen
1. Het definitieve aantal personen kan tot 14 dagen voor het event door de klant worden gewijzigd en dit via mail op contact@friendsbar.be met tegenbevestiging per mail van FriendsBar, of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. FriendsBar zal in voorkomend geval de kostprijs voor de reservatie van extra personen bijkomend aanrekenen aan de klant.
2.
FriendsBar: Indien op het evenement minder gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan FriendsBar zal het gereserveerde aantal aangerekend worden, met een min. van 15 volwassenen. De maaltijden voor de 'afwezige gasten' kunnen in take-away meegegeven worden.3. Indien op het evenement meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan FriendsBar, zal de kostprijs voor de extra gasten aangerekend worden aan de klant.
4. Minimumaantal personen
FriendsBar: min. 15 volwassenen tot 50 personen (incl. kinderen)
Aanzien als volwassenen: vanaf 13 jaar
Aanzien als kinderen: vanaf 3 jaar t.e.m. 12 jaar
Artikel 10 – Locaties
1. FriendsBar: wanneer een evenement doorgaat op ons terras en of binnen onze brasserie, word er ingeval van diefstal, schade, etc. Een constat opgemaakt en word dit door onze verzekering gehandeld. (Baloise)
2. GC de Moelie:
Indien er kinderen zijn: Deze niet telaten spelen in het gebouw van GC de Moelie. Gebeurd dit wel dan kan GC de Moelie in geval van schade, diefstal en andere zaken aanspraak doen op uw verzekering.
Artikel 11 – Zaalaankleding, Decoratie & Tijdsplanning
1. FriendsBar voorziet een basisaankleding.
Kaarsen en servetten.
Ons standaard bestek en service.
Extra of aangepaste decoratie is te bespreken mits meerprijs.
2. Indien de klant zelf decoratie wenst te voorzien, dient FriendsBar een gedetailleerd plan te ontvangen, waarop staat aangegeven welke materialen gebruikt zullen worden en op welke manier deze geïnstalleerd zullen worden. Onmiddellijk na het evenement dient alle decoratie verwijderd te worden en dient de zaal of terras in originele staat achtergelaten te worden. Het aanbrengen en verwijderen van eigen decoratie van de klant, gebeurt door de klant zelf en niet door medewerkers van FriendsBar, tenzij anders overeengekomen. De klant is verantwoordelijk voor alle toegebrachte schade aan FriendsBar. Afval van eigen meegebracht materiaal moet door de klant worden meegenomen, of kan worden achtergelaten, mits een meerprijs van 100,00 € (excl. btw).
3. Het is niet toegestaan materialen aan muren, plafonds, meubilair, vloeren of in op het terras (bomen, struiken, grond, …) te bevestigen, waarbij enige beschadiging aan het gebouw optreedt (bv. boren, nagels, schroeven, putten, kaarsvet...). Het gebruik van confetti en dergelijke feestmaterialen zijn niet toegelaten zonder toestemming van FriendsBar. Een meerprijs voor opkuis kan in zulk geval aangerekend worden.
4. Bij evenementen dient de klant steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning voor te leggen inhoudende de geplande activiteiten, waarna FriendsBar schriftelijk per mail bevestigt wat op het evenement kan toegepast worden.
5. Ten laatste 15 dagen voor de aanvang van het evenement dient de klant o.a. de tafelindeling, indien van toepassing, en andere praktische afspraken aan FriendsBar te bezorgen per mail (contact@friendsbar.be), met ontvangstbevestiging van FriendsBar of per aangetekende post met ontvangstbewijs.
6. Tijdsplanningen dienen eveneens 15 dagen vooraf te worden besproken en bevestigd. (Bijv. speeches, voorstellingen, etc.). Indien zich wijzigingen voordoen omtrent de gemaakte praktische afspraken (o.m. over de zaalaankleding en tijdsplanning) die afwijken van de reservering en niet ten laatste 15 dagen op voorhand schriftelijk